Plastikciyiz.Biz Plastikciyiz.Biz

Plastikciyiz.biz web sitesi, 2012 yılında kurulmuş bir online plastik ürünleri satış platformudur. Amacımız, müşterilerimize kaliteli plastik ürünleri uygun fiyatlarda sunmak ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışarak uzun soluklu bir işbirliği sağlamaktır.

Plastikciyiz.Biz

Yeşilköy İstanbul Caddesi Çimen Apt. No: 81 D: 2, PK: 34149 Bakırköy/İSTANBUL

Telefon: 0(212) 573 39 99

[email protected]

Avrupa’da mühendislik polimerlerinin geri dönüşümü

İngiliz danışmanlık ve etkinlik kuruluşı AMI tarafından Aralık 2023’te yayınlanan rapor, geri dönüşüm açısından ABS/SAN, PC, PA, PBT, POM ve PMMA olmak üzere altı mühendislik polimerine odaklanıyor.

İngiliz danışmanlık ve etkinlik kuruluşı AMI tarafından Aralık 2023’te yayınlanan rapor, geri dönüşüm açısından ABS/SAN, PC, PA, PBT, POM ve PMMA olmak üzere altı mühendislik polimerine odaklanıyor. Rapor en az bir polimer grubunu işleyen 446 mekanik geri dönüşüm işletmesinin yanı sıra kimyasal geri dönüşüm projeleri yürüten 29 şirketin de profilini inceliyor.

AMI raporu, mühendislik polimerleri açısından atık plastik değer zincirini, ana uygulama alanlarından toplama ve ayırma işlemlerini, atığı işleyen şirketleri ve geri dönüştürülmüş ürünlerin son kullanım pazarlarını ele alırken, gelecekteki mevzuat değerlendirilmesiyle, piyasanın mevcut ve gelecekteki durumları hakkında bilgi sağlıyor.

Plastik geri dönüşümü için düzenleyici ortam, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm girişimlerinin geliştirilmesi için bir itici güçtür. Ana odak noktası şu anda tek kullanımlık ve ticari plastiklerde olup, bu alanda iddialı hedefler belirlenmiştir. Bununla birlikte, AB’nin 2050’de net sıfıra ulaşma hedefini gerçekleştirmek için, hedefler yakın gelecekte bu alandan daha zorlu plastik uygulamalarına yönelmelidir.

Döngüsel Ekonomi Eylem planı artık zorunlu geri dönüşüm içeriği gereksinimleri ve ambalaj, yapı malzemeleri ve taşıt ürün alanlarında atık azaltma önlemlerini önermektedir. 2023 Temmuz ayında, Avrupa Birliği Komisyonu, tasarımı, toplama, geri dönüştürme ve raporlama konularını iyileştirmeye yönelik ana unsurlara odaklanan Ömrünü Tamamlamış Araçlar (ELV) Direktifi’nin güncellemelerini önerdi. Bu kapsamda, geri dönüştürülmüş plastiklerin, geri dönüştürülen ELV’lerin en az yüzde 25’ini oluşturması hedeflenmektedir. Bu hedefin, mühendislik polimerlerinin de kullanımı ve araçların ömrü sona erdikten sonra atıkların kullanılabilir hale getirilmesine yönelik teknolojilere önemli yatırım yapılması olmadan karşılanamayacağı düşünülmektedir.

AB’de inşaat ve hafriyat için mevcut protokol ve yönergeler temelinde, ileride inşaat ve yapı malzemeleri için toplama, ayırma ve zorunlu geri dönüştürülmüş içerik gerekliliklerinin de getirilebileceği tahmin edilmektedir. Avrupa Elektrik ve Elektronik Atıkları Yönetimi (AEEE) Direktifi de şu anda amaçlı kullanımı değerlendirmekte olup, basitleştirilmesi gerekip gerekmediği veya tam incelemenin gerekip gerekmediği değerlendirilecek ve Mart 2024’te bir rapor sunulacak.

Mühendislik polimeri geri dönüşümüne olan talebin artması, daha düşük hacimli ancak daha yüksek değerli ürünlerin olduğu bir alanda yenilik, büyüme ve yatırım için çok sayıda fırsat sunmakta. Avrupa’daki talebi karşılamak için 2030’dan önce kapasitenin 344 bin ton artması gerektiği öngörülmektedir.

Bu polimerler, çeşitli ve küçük ölçekli uygulamalarda kullanılmaktadır ve piyasada sınırlı miktarda mevcut olup, tüketicilerden gelen atığın geri dönüşümüne erişim engelleri yaratmaktadır. Ayrıca, ana uygulamalardan gelen atık miktarı ve kalitesi de yüksek spesifikasyon gereksinimleri ile kullanım için iyileştirilmelidir. Mühendislik polimerleri için kimyasal geri dönüşüm projeleri tüm dünyada gelişmektedir ve farklı zincirlerde ticari uygunluk seviyeleri vardır. Farklı ileri geri dönüşüm teknolojilerinin polimerleri işlemek için uygun olduğu durumlar bulunmaktadır. Amacına uygun piroliz teknolojileri, mühendislik termoplastikleri için en iyi çözümü sunmamakla birlikte, bazı şirketler hidrokarbon çıkışını yeni mühendislik polimer üretimi için olası bir kaynak olarak göstermiştir. Rapor, mühendislik polimerlerinin hem mekanik hem de kimyasal geri dönüşümü için ortaya çıkan zorlukları ele almakta ve endüstrinin bu zorlukları aşmak için iş birliği yapması gerektiğini analiz etmektedir.

Rapor hazırlanırken, AMI’nin orijinal polimer talebi, polimer son kullanıcı alanları ve geri dönüşüm kapasitelerine ilişkin detaylı iç verisi, sektör katılımcılarıyla yapılan kapsamlı bir araştırma ile birleştirildi.

Avrupa’da Mühendislik Polimerlerinin Geri Dönüşümü 2023 – “An Introduction to the Recycling of Engineering Polymers” başlıklı kapsamlı rapor, Avrupa’da mühendislik polimerlerinin mekanik geri dönüşüm kapasitesi hakkında değerli bilgiler sunarken aynı zamanda küresel kimyasal geri dönüşüm faaliyetlerine de dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra, her bir mühendislik polimeri geri dönüşümü talebi hakkında nicel bir analiz sunmaktadır.