Plastikciyiz.Biz Plastikciyiz.Biz

Plastikciyiz.biz web sitesi, 2012 yılında kurulmuş bir online plastik ürünleri satış platformudur. Amacımız, müşterilerimize kaliteli plastik ürünleri uygun fiyatlarda sunmak ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışarak uzun soluklu bir işbirliği sağlamaktır.

Plastikciyiz.Biz

Yeşilköy İstanbul Caddesi Çimen Apt. No: 81 D: 2, PK: 34149 Bakırköy/İSTANBUL

Telefon: 0(212) 573 39 99

[email protected]

Bariyer vida teknolojisi

1959 yılında İsviçre'de Maillefer tarafından patent alınan yeni bariyerli vida tasarımı ile katı ve eriyik fazları iki ayrı kanala ayrılmış ve tam erimemiş plastiğin dışarı çıkması engellenmiştir.

Gelişen polimer teknolojisine paralel olarak, zor eriyen, zor şekillenen fakat mekanik ve ısıl özellikleri yüksek polimerlerin kullanımının artması ile polimer işleme tek teknolojisi de gelişmiştir. Düz vida tasarımı ile işlenemeyen polimerlerin işlenebilmesi için yeni dizaynlar denenmiştir.

1959 yılında İsviçre'de Maillefer tarafından patent alınan yeni bariyerli vida tasarımı ile katı ve eriyik fazları iki ayrı kanala ayrılmış ve tam erimemiş plastiğin dışarı çıkması engellenmiştir. Böylece düz vidaya göre daha yüksek eriyik kalitesi, daha kısa ve daha kompakt bir yapı ile sağlanmıştır.

Bariyerli vidalar ortak mantık temelinde fakat farklı geometrilerde üretilmektedir. Geometrik bakımdan bariyerli vidalar ikiye ayrılır.

1. Barr Vidalar

Barr vida, düz vidadan farklı olarak ana hatvenin yanında bir yardımcı hatveye sahiptir. Bu yardımcı hatve sabit genişlikte fakat gittikçe derinleşerek ilerler. Eriyen plastik derinleşen kanala transfer olurken katı plastiğin bulunduğu kanalın derinliği gittikçe azalarak plastiğe bir kompresyen uygulanır. Böylece eriyen plastik bozunmadan taşınırken erimeyen plastiğe sığlaşan kanalın uyguladığı kompresonla hızlı ve kaliteli bir eriyik elde edilir.

Barr vidada eriyik bölgesi sığ olarak başlar. Vida boyunca kalıba yaklaştıkça katı faz bölgesi adeta  bir pistonun sıkıştırdığı gibi sıkışıp daralırken, eriyik bölgesi derinleşir. Katı faz tamamen eriyek haline geldiğinde barrier hatve ana hatve üzerine kapanır.

2. Maillefer Vidalar

Maillefer vida tasarımında yardımcı hatve ile ana hatve arasındaki derinlik değişmez. Fakat barr vidasının aksine yardımcı hatve genişliği sabit kalmaz, sıfırdan başlayıp gittikçe artarak sonunda ana hatve üzerine kapanır. Yani plastiğin taşınma yönünde yardımcı hatve ile ana hatve arasında olan katı faz, vida ilerledikçe azalır ve eriyik faz büyür.

Yardımcı hatve ana hatvenin üzerine kapandığında artık katı plastik kalmamıştır.

Barrier Vidaların Avantajları

- Sabit yüksek devi

- Minimal tazyik ve eriyik ısısı değişimi

- Daha iyi eriyik kalitesi, düşük eriyik ısısı

- Daha iyi dispersif karıştırma

- Klasik vidalara oranla çok daha yüksek turlarda kalitesi eriyik sağlandığından daha yüksek kapasitelere ulaşma imkanı

- Rejenere edilmiş veya hurda malzemelerin çok daha iyi işlenmesi