Plastikciyiz.Biz Plastikciyiz.Biz

Plastikciyiz.biz web sitesi, 2012 yılında kurulmuş bir online plastik ürünleri satış platformudur. Amacımız, müşterilerimize kaliteli plastik ürünleri uygun fiyatlarda sunmak ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışarak uzun soluklu bir işbirliği sağlamaktır.

Plastikciyiz.Biz

Yeşilköy İstanbul Caddesi Çimen Apt. No: 81 D: 2, PK: 34149 Bakırköy/İSTANBUL

Telefon: 0(212) 573 39 99

[email protected]

Dozajlama çeşitleri

Dozajlama cihazları ana malzeme değişikliklerini takip edemez. Çünkü bünyesinde ana malzemeyi gravimetrik olarak takip eden bir sistem yoktur.

VOLÜMETRİK DOZAJLAMA CİHAZI: Boya (Masterbatch), sıvı, kırma veya toz malzemenin hacimsel olarak dozajlanmasına volümetrik dozajlama denir. Hammaddenin birçok sebeple dökme yoğunluğu değişmesinden dolayı volümetrik dozajlama cihazları her zaman kalibre edilmek zorundadır. Çok hassas olmayan dozajlama uygulamalarında tercih edilirler.

GRAVİMETRİK DOZAJLAMA CİHAZI: Sürekli tartım ile yapılan dozajlama anlamına gelir. Hammaddenin dökme yoğunluğu değişmesinden dolayı yaşanan kalite, üretim, renk hatalarını ortadan kaldırmak için malzemenin ağırlığının sürekli tartılarak yapıldığı dozajlama yöntemidir. Çok hassas dozajlama uygulamalarında ve istatistiksel hammadde takibi yapılması amacı ile tercih edilmelidirler.

Neden Gravimetrik Dozajlama ?

Maliyet : Gravimetrik dozajlama cihazları 6 ay gibi bir sürede kendi yatırım maliyetini amorti eder.

Kazanç : Fire azalır, üretim hataları azalır, 50% ye varan katkı/boya tasarrufu sağlanır.

Kararlılık : Özellikle adım motorlu çalışan gravimetrik dozajlayıcılar her katkı oranında sabit dozaj yaparlar.

Fonksiyon : Load-cell sistemi ile çalışan gravimetrik dozajlayıcılar çok kolay ayarlanır. Ürün gramajı (veya ekstrüder kapasitesi) ve katkı oranı girilmesi yeterlidir. Renk değişimi çok kısa sürede yapılır.

Tasarım : Modüler yapıya sahip gravimetrik dozajlayıcılar ile çok farklı kapasitelerde ve şekillerde katkı dozajlaması yapılabilir.

Takip : Gravimetrik dozajlayıcılar sürekli tartım yaparak çalıştıklarından vardiya/gün/ay gibi süreçlerde sarfiyat raporu alınabilir.

Tasarruf : Garvimetrik dozajlayıcılar sayesinde yüksek oranda geri dönüşüm malzeme kullanılsa dahi homojen ve tasarruflu boya/katkı kullanılır.

Dozajlayıcı mı ? Blender mı ?

Dozajlayıcı herhangi bir katkı veya boyanın plastik işleme prosesine katılması için tasarlanmıştır. En basit anlamı ile dozajlama cihazı plastik makinesinin ana malzemesinin aktığı haznenin vida boğazı ile birleştiği noktaya özel bir flanş ile bağlanan bir cihazdır. Bu noktada başka katkılar da aynı şekilde dozajlanabilir. Ancak herbiri birbirinden bağımsız olarak dozajlanabilir.

Dozajlama cihazları ana malzeme değişikliklerini takip edemez. Çünkü bünyesinde ana malzemeyi gravimetrik olarak takip eden bir sistem yoktur. Bu sebeple, volümetrik veya gravimetrik tekil dozajlama cihazları harcanan plastik karışımı anlamında herhangi bir garanti vermez. Ancak, örneğin enjeksiyon makine uygulamalarında ana malzeme gramajı kesindir ve hassas dozajlama cihazı seçilirse ana malzeme değişikliğinden kaynaklanan homojenlik problemi yaşanmaz.

Blender olarak adlandırılan Gravimetrik Çoklu Dozajlama ve Karıştırma Cihazı ise açıklamasından da anlaşılacağı üzere, bir birçok malzemeyi (ana malzeme dahil..) gravimetrik olarak dozajlayan ve bunları aynı cihaz içinde karıştıran kompleks bir cihazdır. Bir başka deyişle Blender, farklı malzemelerin istenilen oranda hassas olarak dozajlanması ve homojen karıştırılmasını sağlar. Yığın olarak tanımlanan bu karışım içinde bulunan herbir malzeme istenilen oranda karıştırılmış olur. Bu özelliği ile Blender, gerek ana malzeme ve gerekse katkıların yoğunluk ve şekil değişimlerinden kaynaklanan volümetrik hatalardan etkilenmez. Öte yandan, istenilen ağırlıkta yığını işleme makinesinin boğazında her zaman hazır bulundurduğundan plastik işleme makinesinin hız değişimlerinden kesinlikle etkilenmez.

Blender kullanımının en büyük avantajı ise kırma hammadde kullanımında kesin çözüm olmasıdır. Kırma hammddesinin engellenemez yoğunluk değişimi sebebi ile özellikle boya katım oranının prensip olarak sürekli değişitirilmesi gerekir. Dozajlama cihazları bunu yapamazlar. Ancak Blender, çalışma prensibi gereği her yığın hazırlamaya başladığında öncelikle kırma malzemeyi tartar. Buna bağlı olarak ana malzeme ve kırma oranını ayarlayarak çok hassas karışım sğalayarak, gereksiz hammadde ve boya kullanımını engeller.

Blender kullanmanın diğer bir avantajı ise, plastik işleme makinesinin vida boğazına direk olarak bağlanabileceği gibi bir platform üzerine de monte edilerek makine yanında veya merkezi olarak kullanılabilme özelliğidir.